We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Benga Blues

by Winyo

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £10 GBP  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Shrinkwrapped Digipak with 12 page booklet with lyrics and song meanings.

  Includes unlimited streaming of Benga Blues via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    £10 GBP or more 

   

1.
Odongo 03:21
Odongo yawa Timbegimora Odongo yawa Asika weri Odongo yawa timbegimora Odongo yawa Asikaleki Pile pile asika leki Pile pile yawa imako wiya Pile pile asika manyi Pile pile yawa imako wiya Odongo yawa Timbergimara yawa Samatedo chai a wero i awero wendegi Sama adhi aora awero I awero wendegi Odongo yawa Kataminwa bendo oyie Odongo yawa Imako wiya Pile pile asika leki Pile pile yawa imako wiya Pile pile asika wiya Pile pile yawa imako wiya Hera mathaga ni to mane Hera mathaga ni yaye
2.
Nakupenda 06:30
Upepo mkali sauti ya sema nipende leo nitakupenda pia Sauti ya vuma yanifuta machozi amua uone nitakupenda pia Kama kweli sitoshi tafuta uone twende nawe milima tutapenda pamoja Ndani ya roho yangu bado imeandikwa kwa dhahabu tafuta uone ntakupenda pia Nakupenda, nakutaka Nikupende leo, utanipenda pia Urembo wako na uzuri wako yanifanya vyema, niokowe baibe, niokowe baibe Sinahaja na wengine baibe nakutaka wewe, siogopi kamwe nakupenda mpenzi Upepo ya vuma yanifuta machozi, kama upepo yaja inilitee baraka Upepo yaa vuma upepo yanimaliza, kama kweli upepo mpenzi sikiza Naipasha sauti, sauti jangwani, kama kweli upo mpenzi sika Japo mvua itanyesha, inyeshe leo Nitakuviringa ndani ya mikono yangu Japo mvua itanyesha inyeshe leo, Itakuwa mapenzi yangu kwako
3.
Nyachula 07:07
Nya jochula apenji ango mathagi, ango mathagi yawa Nya jochula apenji, nya jochula apenji iman- yango Nya jochula apenji ango midwaro ango midwaro yawa Nya jochula apenji, nya jochula apenji idwa- rango Jaber we a penji I hero bayo angomimanyo yawa Jaber we a penji, jaber we a penji imanyango Nya jochula apenji pesa mikelo gi ango matime odwa Pesa mikelogi, pesa mikelogi oa kanye Chunyi sandore, chunyi dwaro mwandu Chunyi sandore jaber we a konie Pile otieno awinji, ilekaango awinji ileko Nairobi, Jaber we akoni ngima midwaro oinga Jaber ero kona oyudo tich wadhi watie Nairobi Jaber we akoni ngima midwaro oinga Jaber ero kona oyudo ot, wadhi wadagie Dandora Jaber we a konie ngima midwaro oinga Nawinjo wach moro weche gi okona Naneno wach moro timbegi onyisa Bibedie buta wagerie odwa Bibedie gi nyithindwa wa bedie odwa
4.
Twabishana 04:42
Miaka mingi ya pita miaka hairudi tena Siku nazo zina pita Siku nazo za pita siku hazitarudi siku hazitarudi tena Twagombana Twabishana Nimengi tunaona Machozi yangu kwisha, mapenzi yetu tele, mbona hatuelewani Vitanisiku kila, mara twaona wengi, mara hatuoni jicho Ona leo twabishana, usiku hatuta lala Tena kesho twabishana, mchana hatusemi neno Vita za kila siku, vita za kila mara Mbona hatuelewani, vita za towa jasho Wanichosha moyo , nimechoshwa vita Vita za towa jasho baibe, mbona hatuelewani Mbona hatusemi kitu, raha za leta shida, shida za lete raha. Mengi tume yaona, sasa hatusemi yote, raha tumezoea. Mengi tumeyaona mengi tunayafanya, mbona twa vunja moyo ooh! Twagombana baby Twabishana baby Onatwakata moyo Yamenishinda sana, yamenishinda baby Onasielewi tena Yamenikata moyo Mbonahatuelewani
5.
Kimani 04:34
Muthenya wakuhikania newa kinyire Ngoro na mwiri wakwa ni ndakenire muno Ndeciria Kimani nianjetereire kanitha-ini Ndaiguaga nie ta-ndi quini Kimani Nii worire na ngoro yakwa Kimani Nii wa njonorithirie Ngi-ingirio ngari-ini ngi twarithio kahora Kahora kahora nanii ngi horera Thii ng’ima ikirugama matu makihinguka kiroto giakwa gikiambiriria Ndora riu nikii ndeciriaga, Kimani oh Jenny Ndaregete kumenya niki ndwari ohikie Kimani oh Jenny Kimani ona okoro niworire ngwihoka wii mwega Kimani ona okoro neworire ngwihoka wii na mucii Kimani ona okoro neworire ngwihoka wii na ciana ngwihoka wii na mwana, ngwihoka niiwa hikirie uriawendaga, ngwihoka nii wahotire kwenda ringi
6.
Gari Teri 06:59
Nyako apenji awinjo wendi iwero chieng osepotho awinjo wedni Nyako apenji jo dala miel ango yawa chieng osepotho dala e wateri Baby aora isekalo darling chieng wananere ayaye Nyakao apenji rombe odonjo dalaka chieng osepotho dala e wateri Baby aora isekalo darling chieng wananere Ngima olokore na dala olokore butho olokore Atieno iwewa yawa, bed ngama longo bed ngama orito dala, butho olokore Atieno iwewa yawa Mama weri baba paki yawa ngima olokore Atieno iwewa yawa bed ngama longo bed ngama orito dala, butho olokore Atieno iwewa yawa Nyako ikawi iromo thi ger dala chuo osechopo dwar ma romo chunyi Mondo idhi idag gi hera kode mondo ithi dagi gi kwe kode Gari ne wewa gari ne wewa Adhiambo Gari ne wewa gari newewa Atieno Kawanenie kode to wanenie gi mor Gari teri Adhiambo gari teri Gari teri Atieno gari teri Ngima mani dwaro Atieno Ngima mane idwaro Atieno Ngano ne dwari ngano ne dwari Atieno ngano no heri ngano no heri Atieno ka wanenie kode to wanenie gi mor*2 Jogo ne dwari jogo ne dwari Atieno Gogo ne dwari jogo ne manyi Atieno kawa nenie kode to wanenie gi mor*2 jakanyanam chunye ler chnye longo jomarito
7.
Yaona Yoo 06:11
Achako wendi, wendi mora, yie i winjie we- chega yie I bedie buta ka, kiwinja ana nyisi yie I yaona yoo yie I yaona yoo. Aneno timbegi, timbegi ber na yie I winjie wechega yie ibedie buta ka, kiwinja ananyisi yie I yawna yoo yie I yaona yoo. Gigomitimo to mora, inemiyaona yoo Yie I yaona yoo Yie iyaona yoo inengama winjo kamora Yie I yaona yoo inengama winjo ka berna Yie I yaona yoo Aneno wach moro tobende a kwothni Jaber imora, jabber imora ka wero Mor nega kaparo ndalo mane wabedo piny, kawa wero wendi ka wa buonjo kodi Aneno dalau, jogi paki, yie I winjie wechega, yie I bedie buta ka, ki winja ananyisi, yie I yaona yoo yie I yaona yoo Mornega kaparo ndalo mane wabedo piny Mornega kaparo ndalo mane waserore Mornega kaparo ndalo mane waponde mutho Jaber imora Mornega kaparo ndalo mane wabuojo kodi Mornega kaparo ndalo mane waponde mudho Mornega kaparo ndalo mane waherore Jaber imora, Jaber iberna Hera ni ema mora Osiepna herani ema ero Janyao hera ni ema konya Oberana
8.
Betty 07:23
Weche koro awinjo, wach koro awinjo oa pacho Chieng mane warito chieng rieny twoyo chiemo Koth mane warito koth ochung polo neno, nyoremo Betty koro aduogo, Betty koro aayo kapango kanawinjo, pong olingedala, mineringo chiro, nyithindo kwecho. Betty gonasime, Betty koro wuoyo kawacho, piny otwo timo buru, mine chiro olal e gweng, chieng rieny aora otwo, tong ni dibed naonge to ditimango jabber yawa Betty kech odonje dala ji yuak malit yawa Kinde mane wapuro wayoro tho gokinyi, nyoremo Ndalo mane wapuro wapuro a lot kawangweto, nyoremo Kinde mane walao onger cham ochiek chiemo ne ngeny nyoremo. Rao olal aora, gwen ringe edala Jokwoge mayo ji endara Betty kech obiro, nyithindwa neno Mama na mama eh aweri Baba na baba eh aweri Sango dala, sango dala, sango e a weri
9.
Njoo 04:05
Moyo wangu wa dunda Njoo nikuone Macho yangu ya ziba Njoo nikuone Maisha ya jenga ukuta, giza nyingi yaniingia Kama farasi ninge kimbia nikuone Maisha ya jenga ukuta woga wingi waniingia Njoo ma, njoo nikuone Sisi, sisi twapendana Sifazetu zafilisika mama Marafiki wanatucheka mama Kama kweli wanipenda mbona basi sina raha Haina haja tuoane kama wewe huna raha Usiwe mbali nisife moyo Kama kweli wanipenda mbona basi sina raha Haina haja tuoane kama wewe huna raha Oh nibebe, nibebe moyo Oh nione, nione moyo
10.
Wololo 04:58
Wololo rere wanatim nade butho ero rumo butho ero rumo Wololo rere wanantim angowa butho ero rumo butho ero rumo Wololo rere wana lu kanye mudho ero odino mudho ero odino Wololo rere wana ted ango wa yamo ero kutho yamo kutho buru Jogo otingo pesa Jogo otingo mwandu Jogo otingo rombe Jogo otingo bando Kel uru mwandu piny opogore Piny otimo liel yawa Kel uru pesa min odhiambo kwayo Min odhiambo kwayo Dala manyiche ogerore tinde opogore Tinde opogore na Nythindo manyiche somo tinde potho Tinde potho na Oh mama Min Odhiambo wenda weri Dala manyiche ogerore Nyithindo manyiche somo Kel uru mwandu Kel uru pesa
11.
Gikalo 05:28
Nee owede laore kagitingo beti e pacho Nee nyimine yanyore ka gi gonye leso e pacho Nee owede siemore samipimo puotho e pacho Nee owede laore samiloso weche e pacho Otieno kagibedo piny tinde gi kuodho jii yawa gi ich lit Otieno ka gitedo chiemo tinde gi riembo jii yawa gi loko jowuoro Nee owede laore kagitingo beti e pacho Nee nyimine yanyore ka gi gonye leso e pacho Nee Owede siemore samipimo puotho e pacho Winji, wia bara ka paro Nee chunya goya kaparo Winji wia bara ka paro Nee tienda potho ka wacho Gigi koro rumo Nee (Gikalo) Nee jo nyiego (kalo) Nee (Gikalo) Nee jo sigu (Kalo) Nee (Gikalo) Nee jo wuoro (kalo) Nee (gi pondo) Nee Jo wuoro (pondo) Mane wadak kodu ne wangeyo wan owede Mane wadak kodu ne wariwo nyaka lewni Mane wadak kodu ne wariowo nyaka mesa Omama (gikalo) riti mama (kalo) Aweri (gikalo) wechgi (kalo) Aneno (gikalo) chiegni mama (kalo) Wawero (gipondo) chiegni (pondo) mama
12.
Singo 06:03
Singo ohinga weri wuon osimbo wendi yuak Singo ohinga weri wuon polo wendi yuak Jatelo okumba aweri wuon loch be iwinja Janeko manya kaparo paro biro nega Ondiegi lawa kaparo paro biro nega Joricho luora kaneno paro biro nega Singo ohinga aweri wuon telo wendi yuak Okumba aneno I waro jo richo Wasigu wasigu omoke thot Okumba kata bed ni iyalo jonekni Janeko ochung e tho rangach Paro nega kaparo jogi biro manya Okumba awrei kawero jogi biro manya Okumba aweri kawero richo luora Okumba aweri kawero joneko lawa Singo ohinga aweri Ohinga wendi tama Singo ohinga weri Ohinga wanga lal kaparo Orita ndalo duto tee, Haleluya Otieno nyaka okinyi, Haleluya Jayalo nendo okalo ka kawacho gach polo biro Gari tingo jomaler kende gari tingo jomatimo ber, gari tingo jomo hero hera, gari tingo jo maler kende Jayalo kendo okalo ka kawacho gach mach biro Joricho koro ringo ka yuak, jo sunga koro ringo kayuak osiepe maricho kwayo nguono Ruotha biro ariti oh jaler Anaeno taya liel ariti oh jaler Aringo a biro ariti oh jaler
13.
Nam Chumbi 03:20
Chieng moro wadhi Kisumu chieng moro wadhi Kisumu, ngatni obedo butwa Dala maler dala malerni yawa, ango motimore yawa Chieng moro wa kalo loka chieng moro wa kalo loka, ngatni okalo butwa ngatni okalo butwa Dala maler dala malerni yawa, ango motimore yawa Yamo kiragi yamo kiragi yamo mahuyahuya Dhok be wasembo dhok be wasembo watere e kul e mutho Dhok be wasembo dhok be wasembo winji tia wachie sigana Une mu pando yoo, une mu lalo yoo, Yamo kiragi be une tiende eh Rao rao rabet tinde gi ndalogi jii tho Yawa nam biro nam muomo yoo Nam kelo tuo, nam kelo tuo Nam thego mine, nam thego nyimine Nam kelo thao, thao thego chuo Nam chumbi iyoro jii Yawa nam biro nam muomo yoo Nam kelo rech, rech kelo thao Nam tugo mine, mine tugo thao Yawa nam biro nam mwuomo udi Nam kelo thao, thao kelo tho nam kelo tuo, tuo kelo tho Yawa nam biro nam kalo yoo Nam kao mine, mine weyo nyithindo Nam kao baba, baba weyo nyithindo Nam kao nyiri, nyiri weyo sikul Milee oh milee Nam kao jii nam muko udi Nam tieko oganda, oganda thii nono Milee oh milee milee oh milee

about

This is a Ketebul Music release, supported by Abubilla Music in the UK.

All sales through this site go through Abubilla Music in the UK, European sales are subject to VAT as a result. VAT will be added at the checkout stage.

credits

released September 6, 2012

All songs written and performed by Winyo

Keyboards & programming Jesse Bukindu, Moses Njoroge (2,4,10,12), Eddie Grey(9)
Additional keyboards & programming Moses Njoroge(9)

Bass Sadi Kinyunda (1-8, 10-12), Etienne ‘Bishop’ Mangala(9)

Acoustic guitar Winyo(1-8,10-12), Eddie Grey(9)

Electric guitar Ibrahim Tamfum

Saxophone Edward Parseen(8,11,12)

Drums Kenny Nyaga(2,3,6-8)

Percussions Wakake Otieno(2,4)

Additional percussions Moses Njoroge(4)

Recorded, engineered and mixed by Jesse Bukindu at Ketebul Music Studios

Mastered by Dan Fitzgerald at SoundSound Studios, Cork City, Ireland

Song synopsis John Sibi-Okumu

Booklet Photos Julia McKay

Cover Photos & Design Steve ‘64’ Kivutia

Executive Producer Tabu Osusa

Ketebul Music
At The GoDown Arts Center
12 Dunga Road
Nairobi, Kenya

license

all rights reserved

tags

about

Winyo Nairobi, Kenya

contact / help

Contact Winyo

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Winyo, you may also like: